Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Kolejny beneficjent podpisał umowę ! :)

W dniu 06.12.2021 r.  Pan Paweł z firmy Izolacjapur podpisał umowę, dzięki której jego przedsiębiorstwo rozwinie się i zakupi nowoczesną wiertnicę głębinową oraz inne niezbędne narzędzia. Pozwoli ona na wykonywanie odwiertów głębinowych wraz zdrewnianym zabezpieczeniem.

Piasecki 2.jpeg

Piasecki.jpeg

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów