Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

LGD ogłosiło nabory na rok 2022! Zapraszamy!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w dniu 03.01.2022 r. ogłosiło nabory:

  • nr 26/2022 - dot. przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej

  • nr 27/2022 - dot. przedsięwzięcia 2.1.1. Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań

Wnioski będą przyjmowane od 18.01.2022 r. - 01.02.2022 r.

Szczegółowe informacje nt. naborów znajdują się na stronie: http://stobrawskiszlak.pl/891/2028/nabory.html

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy również do uczestnictwa w planowanych szkoleniach oraz zgłaszania się na indywidualne konsultacje.

Nabory 2022.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów