Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Spotkanie online dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych - 27.01.2022 r.

W dniu 27.01.2022 r. o godz. 900  odbędzie się spotkanie online dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych. Ze względu na sytuacje epidemiologiczną, spotkanie przeprowadzone będzie w formule online.

Przeprowadzenie warsztatów refleksyjnych jest obowiązkowe do zrealizowania przez LGD. Wynikają one z Wytycznych nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 roku.

Z przyczyn organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 24.01.2022 r. wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz odsyłając go na adres e-mail: lgd@stobrawskiszlak.pl.

Formularz zgłoszeniowy: DOCXformularz-spotkanie-dot-ewaluacji-2022.docx (74,89KB)

Serdecznie zapraszamy!

spotkanie dot. ewaluacji 2022 plakat.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów