Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Szkolenie dotyczące naboru nr 26/2022 - Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej - 05.01.2022 r.

W dniu 05.01.2022 r. w ramach realizacji Planu Komunikacji o godzinie 16:30 odbyło się bezpłatne szkolenie online dotyczące ogłoszonego w dniu 03.01.2022 r. naboru nr 26/2022 - 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej.

Szkolenie prowadzone było przez Pana Dariusza Kajsture i skierowane do mieszkańców każdej z gmin obszaru LGD, potencjalnych beneficjentów, w tym również osób z grup defaworyzowanych.

Omówione zostały możliwości dofinansowania w naborze ogłoszonym dnia 03.01.2022 r.,  przedstawione zostały cele LSR, zasady przyznawania dofinansowania oraz oraz kryteria oceny projektów. Został również omówiony formularz wniosku o przyznanie pomocy, biznesplan oraz fiszka projektowa.

Liczmy, iż przeprowadzone szkolenia oraz konsultacje zaowocują dobrą jakością oraz dużą ilością wniosków.

na stronę 1.jpeg

na stronę 2.jpeg

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów