Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

"Projekty na medal" - najnowsza publikacja Województwa Opolskiego

"Projekty na medal" to album prezentujący Beneficjentów PROW 2014-2020 i PO Rybactwo i Morze, głównie tych którzy założyli swój biznes albo inwestują w swoje firmy na obszarach wiejskich.

W publikacji znajdą Państwo przykłady zrealizowanych projektów ale także historię dziesięciu beneficjentów, którzy dzięki funduszom unijnym mieli szansę na realizację swoich pasji. Publikacja ta ma wskazać, że PROW to nie tylko świetlice, inwestycje dotyczące dróg czy kanalizacji ale też wsparcie osób, które marzą o założeniu własnej działalności czy inwestowanie w firmy na poza głównymi miastami Opolszczyzny. To dzięki takim pomysłom stworzone zostało blisko 500 miejsca pracy.

2.jpeg

5.jpeg

6.jpeg

3.jpeg

4.jpeg

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów