Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zapraszamy do udziału w spotkaniu refleksyjnym!!!

Jeszcze dziś czekamy na zgłoszenia na spotkanie online dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych.

spotkanie dot. ewaluacji 2022 plakat.jpeg

Formularz zgłoszeniowy: DOCXformularz-spotkanie-dot-ewaluacji-2022.docx (74,89KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów