Logo WCAG
 • EN
 • CZ
 • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

[INNOWACJE SPOŁECZNE] Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" zaprasza do zgłaszania pomysłów na innowacje społeczne. Termin do 14.02.2022

Informujemy, że trwa III nabór do projektu "Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2", czyli programu wspierającego rozwój innowacji społecznych na rzecz osób starszych.

Zapraszamy do zgłaszania innowatorskich pomysłów, które:

 1. poprawią jakość życia osób starszych i ich bliskich w domu, pracy, w lokalnej społeczności
 2. uruchomią lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na rzecz osób starszych lub/i opiekunów rodzinnych, by zmniejszyć ich poczucie osamotnienia
 3. sprawią, że instytucje będą mogły oferować lepiej dostępne usługi, współtworzone przez osoby starsze

Organizator poszukuje innowacyjnych pomysłów, a innowacyjność rozumiemy jako:

 • tworzenie nowych produktów, usług, metod – takich, których jeszcze nikt, nigdy, nigdzie nie stosował
 • ulepszanie istniejących rozwiązań – dodawanie sensownych, nieoczywistych elementów, które powodują, że pomysł będzie nowatorski, wcześniej nierealizowany
 • przenoszenie na polski grunt rozwiązań, które sprawdziły się w innych krajach i mogą być wdrażane w Polsce

Kto jest zaproszony?

 1. grupy nieformalne
 2. organizacje pozarządowe i podmioty publiczne
 3. osoby z doświadczeniem w działaniach społecznych, edukacyjnych i medycznych
 4. artystów, designerów, projektantów usług, programistów, psychologów, socjologów, opiekunów, badaczy.

Co można zyskać?

 • dofinansowanie na testowanie rozwiązania w wysokości do 50 tys. zł
 • wsparcie ekspertów o wartości od 5 do nawet 30 tys. zł
 • indywidualną pracę nad rozwojem pomysłu z tutorem
 • profesjonalną promocję o wartości ponad 19 tys. zł
 • udział w targach, warsztatach, spotkaniach i pitchingach

Jak zgłosić pomysł? Wypełnijcie formularz zgłoszeniowy do 14 lutego https://sieciwsparcia.pl/formularz-zgloszeniowy/

Więcej o projekcie: www.sieciwsparcia.pl

*** Projekt "Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2" realizowany jest przez partnerstwo PCG Polska i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" we współpracy z Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ***

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów