Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Informacja o Posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak

Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w sprawie wyboru i oceny operacji w ramach naborów nr 26/2022 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej oraz 27/2022 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań odbędzie się 22.02.2022 r. o godz.: 15.00, 23.02.2022 r. o godz.: 15.00 oraz 25.02.2022 r. o godz.: 15.00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak.

PDFPorządek Posiedzenia (2).pdf (376,92KB)

 

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów