Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Informacja o Posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak

Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak w sprawie rozpatrzenia protestów złożonych w ramach naboru  26/2022 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej, odbędzie się 29.03.2022 r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim (ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki) o godz.: 16:00.

PDF2022_03_22_Porządek_posiedzenia.pdf (328,21KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów