Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Punkt informacyjno-konsultacyjno-promocyjny w Zamku Bożejów

Jako partnerzy wydarzeń serdecznie zapraszamy na II edycję biegu i marszu „BOŻEJOWSKA DYSZKA” oraz Jarmark Wielkanocny. Wydarzenia te odbędą się 9 kwietnia 2022 roku (sobota) od godziny 13.00 w Zamku Bożejów.

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatora oraz własnym
       
Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak zaprasza do punktu informacyjno-konsultacyjno-promocyjnego w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2022.

bożejów plakat.jpeg

informacja o punkcie Zamek Bożejów.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów