Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Jarmark Wielkanocny w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim

W dniu 10.04.2022 o godzinie 15 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się Jarmark Wielkanocny, w śród atrakcji będzie rodzinne zdobienie jaj,konkurs na świąteczny wypiek, stoiska ze świątecznym asortymentem.

 

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów