Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji "Czysta Odra"

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji pt.: "Czysta Odra"

    To międzynarodowe przedsięwzięcie organizowane na terenie Czech, Polski i Niemiec ma na celu utrzymanie czystości rzeki Odry i jej dorzeczy poprzez usuwanie śmieci z nadbrzeży jak i samego jej koryta.  O ileż przyjemniej wyjść na spacer, powędkować czy popływać rzeką nie potykając się o porzucone różnego rodzaju pozostałości szpecące wygląd i estetykę okolicy naszych domów, wsi i gminy. One same nie znikną, pomóżmy przywrócić naszej najbliższej okolicy piękny, przyjemny wizerunek. Część z zebranych śmieci nadaje się przecież do recyklingu. Zadbajmy o wygląd i czystość nie tylko naszej okolicy, ale pośrednio o całą rzekę Odrę.

plakat (2).jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów