Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak 27.04.2022 r

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak 27.04.2022 r

UWAGA! KOMUNIKAT!.jpeg

Informacje o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków:

PDFInformacja o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia 27.04.2022 r..pdf (239,61KB)

PDFPorządek Zebrania kwiecień 2022.pdf (375,49KB)

Projekty uchwał:

PDFProjekt 27.04.2022 r. - uchwała zmiana statutu §1.pdf (484,93KB)

PDFProjekt 27.04.2022 r. - uchwała zmiana statutu §20.pdf (485,42KB)

Upoważnienie na Walne Zebranie Członków:

DOCXpelnomocnictwo-na-nadzwyczajne-walne-zebranie-czlonkow-27.04.2022 r..docx (15,15KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów