Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Do pobrania

Ankieta konsultacyjna dla mieszkańców LGD Stobrawski Zielony Szlak:

DOCXankieta_Stobrawski Zielony Szlak.docx (22,65KB)

 

Ankieta - I etap prac na LSR - Diagnoza potrzeb

DOCXAnkieta konsultacyjna - etap I.docx (51,24KB)

Ankieta - II etap prac na LSR - Określenie grup docelowych

DOCXAnkieta konsultacyjna - etap II.docx (51,77KB)

Ankieta - III etap prac na LSR - Zdefiniowanie sposobów realizacji strategii

DOCXAnkieta konsultacyjna - etap III.docx (52,21KB)

Ankieta - IV etap prac na LSR - Stworzenie systemu monitorowania postępów w realizacji LSR

DOCXAnkieta konsultacyjna - etap IV.docx (51,00KB)

Ankieta - V etap prac na LSR - Wybór celów priorytetowych oraz określenie hierarchii celów

DOCXAnkieta konsultacyjna - etap V.docx (54,44KB)

 

Ankieta dla młodzieży (18-25 lat)

DOCXankieta młodzież_v2.docx (56,98KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów