Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Kolejny beneficjent podpisał umowę ! :)

W dniu 09.05.2022 r. Pan Zbigniew Rogalski podpisał umowę o przyznaniu pomocy z Urzędem Marszałkowskim na realizację operacji pn. "Kompleksowe usługi zakładania i pielęgnacji upraw leśnych (zadrzewień) wraz z irygacją połączoną z biopreparatami"

W ramach przyznanej pomocy powstanie nowe przedsiębiorstwo oraz zostanie utworzone  jedno miejsce pracy.

zbigniew.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów