Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Warsztaty ekologiczne "Z ekologią za Pan brat na terenie województwa opolskiego – rola roślinności w ekosystemie” - fotorelacja

W dniu 16.05.2022 r. o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubszy odbył się warsztat ekologiczny "Z ekologią za Pan brat na terenie województwa opolskiego – rola roślinności w ekosystemie”. W warsztacie wzięło udział 15 uczestników. Każdy z nich poszerzył swoją wiedzą z zakresu roli roślinności w ekosystemie i wykonał własnoręcznie "las w słoiku". Uczestnicy mogli skorzystać z drobnego poczęstunku oraz otrzymali liczne upominki.

Na warsztatach obecni byli Pan Antoni Konopka - Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Pan Bogusław Gąsiorowski - wójt Gminy Lubsza oraz Pani Jadwiga Kulczycka - Prezes Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak. 

Dziękujemy za wsparcie i pomoc w organizacji zadania pracownikom Gminnego Ośrodek Kultury w Lubszy -  Pani Dominice Drozd oraz Dyrektorowi Panu Sławomirowi Mordka.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów