Logo WCAG
 • EN
 • CZ
 • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Udział LGD w szkoleniu i spotkaniu z Lokalnymi Grupami Działania - 19-20.05.2022 r.

W dniu 19.05.2022 r. Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak wzięło udział w organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego szkoleniu z zakresu komunikacji interpersonalnej i zarządzania czasem.  Główne punkty, które omówiono na szkoleniu to:

 • strategia komunikowania się
 • komunikacja werbalna i niewerbalna
 • czynniki skuteczności komunikacji interpersonalnej
 • wpływ emocji na sposób komunikowania się
 • bariery w komunikacji
 • konflikty, rozwiązywanie konfliktów
 • skuteczne planowanie działań a zarządzanie czasem
 • podejmowanie trafnych decyzji

 

W dniu 20.05.2022 r. na spotkaniu omówiono bieżącą realizację Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach PROW i PO RYBY 2014-2020.

19.05.2022.jpeg

20.05.2022 - 1.jpeg

20.05.2022.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów