Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Warsztaty ekologiczne "Z ekologią za Pan brat na terenie województwa opolskiego – segregacja i ograniczanie ilości odpadów z plastiku” - fotorelacja

W dniu 20.05.2022 r. o godz. 16.00 w Łubniańskim Ośrodku Kultury odbył się warsztat ekologiczny "Z ekologią za Pan brat na terenie województwa opolskiego – segregacja i ograniczanie ilości odpadów z plastiku ”. W warsztacie wzięło udział 15 uczestników. Każdy z nich poszerzył swoją wiedzą z zakresu segregacji odpadów, a także jak ograniczyć powstawanie odpadów z plastiku już na etapie zakupów w sklepie. Uczestnicy mogli skorzystać z drobnego poczęstunku oraz otrzymali liczne upominki.

Dziękujemy za wsparcie i pomoc w organizacji zadania pracownikom Łubniańskiego Ośrodka Kultury -  Pani Ewelinie Staś oraz Dyrektorowi Panu Tomaszowi Siniew.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów