Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Stobrawski Zielony Szlak zaprasza na Webinarium Innovation Coach !!!

2 czerwca 2022 r., o godz. 10:00 odbędzie się webinarium poświęconemu ścieżce II STEP – Innovation Coach. Podczas spotkania online przedstawione zostaną najważniejsze informacje nt. instrumentu Innovation Coach, ułatwiającego dostęp potencjalnym Beneficjentom do środków z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (w nowej perspektywie program FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki). Spotkanie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw nastawionych na innowacje, które nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy unijnych na ten cel. Udział jest bezpłatny.

Na spotkaniu obecny będzie przedstawiciel Centrum Projektów Badawczych UE Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Dodatkowo zostanie zaprezentowana oferta Enterprise Europe Network oraz specjalistów ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Informacje o wydarzeniu wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie: www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Weź udział w szkoleniach i konferencjach; bezpośredni link: https://rpo.opolskie.pl/?p=47023.

Plakat - spotkanie - 02.06.2022.png

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów