Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zaczynamy budować nową Lokalną Strategię Rozwoju!!!

W dniu 08.06.2022 r. Pani Jadwiga Kulczycka oraz Pan Norbert Słabik w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak podpisali umowę na "Wsparcie przygotowawcze". W ramach realizacji umowy Stowarzyszenie wraz z mieszkańcami stworzy nową Lokalną Strategią Rozwoju. Zapraszamy wszystkich do współpracy!!!

284303573_172538251850020_5096434709864472419_n.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów