Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Protokół z posiedzenia Rady Programowej z dnia 10.06.2022 r. oraz lista rankingowa

Protokół z Posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 10.06.2022 r.

PDFProtokół Rady Programowej z dnia 10.06.2022 r..pdf (1 009,02KB)

Lista operacji wybranych do finansowania przez LGD - ocenionych w ramach naboru nr 26/2021 - po ponownej ocenie

PDFLista operacji wybranych-26.2022.pdf (1,21MB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów