Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Warsztaty strategiczne w gminie Popielów oraz Dobrzeń Wielki!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza na warsztaty strategiczne w Gminie Popielów oraz Dobrzeń Wielki, które odbędą się już 8 lipca 2022 r.
Serdecznie zapraszamy:
- mieszkańców
- przedsiębiorców
- organizacje pozarządowe
- ograny samorządów terytorialnych
 
Na warsztatach będziesz mógł podzielić się swoimi pomysłami, wskażesz kierunek działania oraz wspólnie zdecydujemy o przyszłości naszego obszaru!
Twoje pomysły są dla nas ważne ♥
 
Szczegółowe informacje na plakatach!

5.jpeg

6 (2).jpeg

warsztaty strategiczne.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów