Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Warsztaty strategiczne w gminie Murów i Łubniany

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza na warsztaty strategiczne w Gminie Murów oraz Łubniany, które odbędą się już 9 lipca 2022 r.

Serdecznie zapraszamy:

- mieszkańców

- przedsiębiorców

- organizacje pozarządowe

- ograny samorządów terytorialnych

 

Na warsztatach będziesz mógł podzielić się swoimi pomysłami, wskażesz kierunek działania oraz wspólnie zdecydujemy o przyszłości naszego obszaru!

Twoje pomysły są dla nas ważne ♥

7.png

8.png

warsztaty strategiczne.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów