Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Warsztaty strategiczne za nami! :)

W dniach 6-9 lipca 2022 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak zorganizowała w każdej gminie obszaru LGD warsztaty strategiczne, na których mieszkańcy mogli podzielić się swoimi pomysłami, wskazać kierunek działania oraz zdecydować o przyszłości naszego obszaru!

Uczestnicy pod okiem moderatora - dr Konrada Stępnika z Fundacji Socjometr - wykonywali zadania mające na celu: 

- Stworzenie katalogu zasobów gminy, w tym zasobów przyrodniczych istotnych ze względu na kwestie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu
- Określenie słabych i mocnych stron obszaru ze szczególnym uwzględnieniem kwestii cyfryzacji oraz partnerstwa w realizacji LSR.
- Generowanie pomysłów na operacje, które mogłyby zostać uwzględnione w LSR
- Identyfikacje grup defaworyzowanych i analiza ich sytuacji w odniesieniu do głównych cech podejścia LEADER

Dziękujemy pracownikom Urzędów Gmin, Starostwa, Gminnym Ośrodków Kultury za pomoc w przygotowaniu miejsca warsztatów. A mieszkańcom dziękujemy za wasze pomysły i zaangażowanie w tworzenie naszej nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Spotkania współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów