Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Już jutro punkty konsultacyjne w gminach Lubsza i Popielów!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza:

  • mieszkańców
  • przedsiębiorców
  • organizacje pozarządowe
  • ograny samorządów terytorialnych

do odwiedzenia punktów konsultacyjnych w gminach Lubsza i Popielów

Gmina Lubsza - Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy w godzinach 9.00 - 10.00.

Gmina Popielów - Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie w godzinach 11.30 - 12.30.

Harmonogram Punktów konsultacyjnych.png

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów