Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zostań Członkiem Zespołu Inicjatywnego!!

Jeżeli jesteś członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak, reprezentujesz sektor społeczny, publiczny, bądź gospodarczy możesz zostać członkiem Zespołu Inicjatywnego i czuwaj nad budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju!! W zależności od potrzeb spotkania będą organizowane w formie tradycyjnej, hybrydowej lub zdalnej. 

Nawet nie będąc członkiem Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak jako mieszkaniec obszaru objętego nową LSR możesz włączyć się w prace Zespołu Inicjatywnego, informacje o jego spotkaniach będą umieszczanie na stronie internetowej stowarzyszenia.

Na zgłoszenia czekamy do 22.07.2022 r. 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów