Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Dyżury w punktach konsultacyjnych w ramach I etapu prac na LSR za nami!!

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili gminne punkty konsultacyjne.

Dzięki Państwa zaangażowaniu mogliśmy wspólnie dokonać "diagnozy potrzeb" obszaru Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak. Dziękujemy za pomysły, uwagi i opinie.

W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie Zespołu Inicjatywnego, który podsumuje pierwszy etap prac na Lokalną Strategią Rozwoju.

Zainteresowanych mieszkańców, którzy chcą włączyć się w prace na LSR zapraszamy do udziału w spotkaniu. Już wkrótce kolejny etap - określenie grup docelowych.

1.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów