Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Skład Zespołu Inicjatywnego

Zespół Inicjatywny składa się z 11 osób (członków Stowarzyszenia) reprezentujących sektory: publiczny, gospodarczy oraz społeczny. Członkowie reprezentują również wszystkie gminy wchodzące w skład Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak tj. Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Dobrzeń Wielki, Popielów, Lubsza, Murów, Łubniany.

Skład Zespołu Inicjatywnego-1.jpeg

PDFSkład Zespołu Inicjatywnego.pdf (207,63KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów