Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Spotkanie Zespołu Inicjatywnego - 25.07.2022 r.

W dniu 25.07.2022 r. w poniedziałek o godz. 16. 00 odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Inicjatywnego. Spotkanie miało na celu podsumowanie I etapu prac na Lokalną Strategią Rozwoju,a mianowicie diagnozą potrzeb obszaru Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak. Spotkanie poprowadził dr Konrad Stępnik.

295366239_753368589201242_2904481024539140140_n.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów