Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym” = konkurs KRUS dla dzieci i młodzieży

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym” pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.

plakat.jpeg

PDFzalacznik_1_do_regulaminu_mwz_2022.pdf (171,58KB)

PDFzalacznik_2_do_regulaminu_mwz_2022.pdf (177,58KB)

PDFregulamin_mojawizjazero_2022.pdf (285,82KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów