Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Dyżury w punktach konsultacyjnych w ramach II etapu prac na LSR za nami!!

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili gminne punkty konsultacyjne. Dzięki Państwa zaangażowaniu mogliśmy zastanowić się i wskazać grupy, które najbardziej potrzebują wsparcia na obszarze LGD Stobrawski Zielony Szlak. Dziękujemy za wypełnienie wszystkich ankiet, odpowiedzi w nich zawarte pomogą przy budowie nowej strategii. W najbliższym czasie odbędzie się kolejne spotkanie Zespołu Inicjatywnego, które podsumowuje drugi etap prac nad Lokalną Strategią Rozwoju. Zainteresowanych mieszkańców, którzy chcą włączyć się w prace nad LSR zapraszamy do udziału w spotkaniu. Już wkrótce kolejny etap – Zdefiniowanie sposobów realizacji strategii.

297181726_5531440483586429_5234285776268756750_n.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów