Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Spotkanie Zespołu Inicjatywnego - 10.08.2022 r.

W dniu 10.08.2022 r. w środę o godz. 16. 00 odbyło się drugie spotkanie Zespołu Inicjatywnego. Spotkanie miało na celu podsumowanie II etapu prac na Lokalną Strategią Rozwoju,a mianowicie określenie grup docelowych. Spotkanie poprowadził dr Konrad Stępnik.

Dziękujemy za merytoryczne spotkanie. 

298765512_734341341007392_6853000010384693166_n.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów