Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Dyżury w punktach konsultacyjnych w ramach III etapu prac na LSR za nami!!

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili gminne punkty konsultacyjne. Dzięki Państwa zaangażowaniu wspólnie zastanowiliśmy jak zdefiniować sposoby realizacji strategii. Dziękujemy za wypełnienie wszystkich ankiet, odpowiedzi w nich zawarte pomogą przy budowie nowej strategii. W najbliższym czasie odbędzie się kolejne spotkanie Zespołu Inicjatywnego, które podsumowuje trzeci etap prac nad Lokalną Strategią Rozwoju. Zainteresowanych mieszkańców, którzy chcą włączyć się w prace nad LSR zapraszamy do udziału w spotkaniu. Już wkrótce kolejny etap - Stworzenie systemu monitorowania postępów w realizacji LSR.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów