Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Spotkanie Zespołu Inicjatywnego - podsumowanie III etapu prac na LSR - 23.08.2022 r.

We wtorek 23.08.2022 r. o godz. 16.00 w Biurze Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak odbędzie się spotkanie Zespołu Inicjatywnego.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak zapraszamy do włączenia się w opracowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez platformę teams.

Aby zgłosić swój udział w pracach Zespołu Inicjatywnego (w formie online) należy skontaktować się telefonicznie z Biurem LGD, a na podany przez Państwa adres mailowy zostanie przesłany link umożliwiający udział w spotkaniu.

Biuro LGD: 667 698 637, 723 974 261.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów