Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Spotkanie Zespołu Inicjatywnego - 23.08.2022 r.

W dniu 23.08.2022 r. we wtorek o godz. 16. 00 w Biurze Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak odbyło się trzecie spotkanie Zespołu Inicjatywnego. Spotkanie miało na celu podsumowanie III etapu prac na Lokalną Strategią Rozwoju, a mianowicie zdefiniowanie sposobów realizacji strategii. Spotkanie poprowadził dr Konrad Stępnik.

Dziękujemy za merytoryczne spotkanie. 

300687285_1122485401985907_2252558814227815391_n.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów