Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

LGD na Gminnych Dożynkach w Lubszy!!

W dniu 27.08.2022 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak wzięło udział w Gminnych Dożynkach w Lubszy.

Na naszym stoisku budowałyśmy pozytywny wizerunek LGD oraz LSR. Poinformowałyśmy potencjalnych beneficjentów o LSR, jej głównych celach zasadach przyznawania dofinansowania, kryteriach oceny projektów oraz tych operacji, a także promowałyśmy nasz obszar. Stoisko cieszyło się sporym zainteresowaniem, zarówno u  dorosłych jak i u dzieci. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy wziąć udział w tym wydarzeniu.

Serdecznie podziękowania dla Pana Józefa Rogalskiego - "Oazy Bioróżnorodności Stobrawy", dzięki któremu pięknie przystroiliśmy nasze promocyjne stoisko gałązkami derenia, jadalnej jarzębiny, gruszy i jabłoni :)

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów