Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Dyżury w punktach konsultacyjnych w ramach IV etapu prac na LSR za nami!!

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili gminne punkty konsultacyjne. Dzięki Państwa zaangażowaniu wspólnie zastanowiliśmy jak stworzyć systemy monitorowania postępy w realizacji LSR. Dziękujemy za wypełnienie wszystkich ankiet, odpowiedzi w nich zawarte pomogą przy budowie nowej strategii. W najbliższym czasie odbędzie się kolejne spotkanie Zespołu Inicjatywnego, które podsumowuje czwarty etap prac nad Lokalną Strategią Rozwoju. Zainteresowanych mieszkańców, którzy chcą włączyć się w prace nad LSR zapraszamy do udziału w spotkaniu. Już wkrótce kolejny etap - Wybór celów priorytetowych oraz określenie hierarchii celów.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów