Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Punkt informacyjno-konsultacyjno-promocyjny na Dożynkach Gminnych w Domaszowicach!!

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na dożynki Gminne, które obędą się 10 września 2022 roku (sobota) o godzinie 13.30 w Domaszowicach.

Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak zaprasza do punktu informacyjno-konsultacyjno-promocyjnego w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2022.

dożynki Lubsza.png

Dożynki Domszowice.jpeg

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów