Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Punkt informacyjno-konsultacyjno-promocyjny na IX Wojewódzkiem Biegu Przełajowym o Puchar Borsuka!!!

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w IX Wojewódzkim Biegu Przełajowym o Puchar Borsuka!! Tegoroczna edycja odbędzie się w sobotę 10 września 2022 r. na terenie kompleksu zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu.

Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak zaprasza do punktu informacyjno-konsultacyjno-promocyjnego w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2022.

dożynki Lubsza.png

Plakat WBPOPB 2022.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów