Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Już jutro dyżury konsultacyjne w gminach: Domaszowice, Świerczów oraz Namysłów!!

Przypominamy!!

Już jutro dyżury konsultacyjne w Gminach Gminach: Domaszowice, Świerczów oraz Namysłów  w ramach V etapu prac na Lokalną Strategią Rozwoju - Wybór celów priorytetowych oraz określenie hierarchii celów - zapraszamy wszystkich zainteresowanych!!

Zbuduj z nami nową Lokalną Strategię Rozwoju!! 

Zapraszamy do:

  • Urząd Gminy w Domaszowicach - 9.00 - 10.00
  • Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie - 11.30 - 12.30
  • Starostwo Powiatowe w Namysłowie - 14.00 - 15.00

Harmonogram Punktów konsultacyjnych etap V.jpeg

Nie możesz przyjść w wyznaczonym terminie??

Nie martw się, skontaktuj się telefonicznie bądź mailowo z biurem LGD, a na podany przez Ciebie adres mailowy zostanie przesłana ankieta konsultacyjna.

Tel: 667 983 637, 723 974 261 E-mail: lgd@stobrawskiszlak.pl

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów