Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Dyżury w punktach konsultacyjnych w ramach V etapu prac na LSR za nami!!

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili gminne punkty konsultacyjne. Dzięki Państwa zaangażowaniu wspólnie wskazaliśmy jakie cele priorytetowe wybrać w nowej strategii oraz wspólnie zastanowiliśmy się na określeniem hierarchii tych celów.  Dziękujemy za wypełnienie wszystkich ankiet, odpowiedzi w nich zawarte pomogą przy budowie nowej strategii. W najbliższym czasie odbędzie się kolejne spotkanie Zespołu Inicjatywnego, które podsumowuje piąty etap prac nad Lokalną Strategią Rozwoju. Zainteresowanych mieszkańców, którzy chcą włączyć się w prace nad LSR zapraszamy do udziału w spotkaniu.

307149563_796985814772165_1362391898170744295_n.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów