Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Realizujemy projekt współpracy!

W dniu 16 września 2022 roku w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie Prezes Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak Jadwiga Kulczycka wraz z Sekretarzem Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak Tadeuszem Bezwerchnym w ramach realizacji LSR na lata 2014-2020 podpisali aneks do umowy nr 00012-6936-UM0920014/21, który pozwoli naszemu Stowarzyszeniu na realizację projektu współpracy pn.: „EKOLOGIA, REKREACJA, PROMOCJA, ZDROWIE. Rozwijanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych poprzez utworzenie szlaków turystycznych, wymianę doświadczeń oraz promocję produktów lokalnych obszarów partnerskich LGD".

Jest to dla nas bardzo ważne przedsięwzięcie, które na pewno da mieszkańcom tak jak i nam wiele radości. 

projekt współpracy logo kolor.jpeg

 

Celem operacji jest podniesienie kapitału społecznego mieszkańców związanego z aktywnością zdrowotną, wykorzystaniem potencjału lokalnego poprzez działania edukacyjne i uświadamiające, integrację i promocję oferty produktów lokalnych, usług turystycznych oraz przeprowadzenie kompleksowych i innowacyjnych działań związanych z promocją obszarów partnerskich LGD.

W projekcie uczestniczy również Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA. 

 

W wyniku projektu realizacji projektu współpracy zostaną m.in.:

- oznakowane szlaki turystyczne w oparciu o mity, legendy, podania i opowiadania

- zorganizowane spotkania tematyczne oraz warsztaty

- zakupione gadżety promujące

- zostaną wydane publikacje m.in. mapy szlaków oraz książka

- zorganizowane wydarzenia promujące projekt - Rajd Rowerowy Miodowym Szlakiem oraz Piknik inaugurująco-integracyjny otwarcia szlaków

 

307376445_501750871287042_7127477013949877011_n.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów