Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Trwają prace nad Lokalną Strategią Rozwoju!! Masz od 18 do 25 lat - wypełnij ankietę!!

Trwają pracę nad Lokalną Strategią Rozwoju 2023-2027!! Jeśli masz od 18 do 25 lat - wypełnij ankietę konsultacyjną i prześlij ją na adres lgd@stobrawskiszlak.pl !!  

DOCXankieta młodzież_v2.docx (56,98KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów