Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Uwaga! Ważna informacja! Nowy numer konta bankowego.

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że zmienił się nasz numer rachunku bankowego. 

Uprzejmie prosimy, aby dokonywać płatności już na nowy numer.

 

Prosimy o realizację przelewów na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy "Bank Rolników" w Opolu

06 8898 0003 2000 0000 4789 0001

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów