Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Indywidualne konsultacje dot. naborów 28/2022 oraz 29/2022. Zapraszamy!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza na bezpłatne indywidualne konsultacje w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2022 dot. naborów 28/2022 oraz 29/2022 ogłoszonych w dniu 10.10.2022 r.

W celu odbycia konsultacji należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy udostępniony poniżej na adres e-mail: lgd@stobrawskiszlak.pl

Konsultacje odbędą się w formule online.

Uwaga wnioskodawco:

- Nie spóźnij się - konsultacje będą trwały od 11.10.2022 r. do 09.11.2022 r.  Za odbyte konsultacje można zdobyć maksymalnie 4 punkty!

- Formularz wniosku, biznesplan oraz fiszka projektowa do I konsultacji musi zostać przesłana na skrzynkę pocztową lgd@stobrawskiszlak.pl najpóźniej do 07.11.2022 r. do godz. 14.00.

- Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak konsultować będzie wyłącznie wypełnione dokumenty!

Formularz zgłoszeniowy ⇒ DOCXformularz-indywidualne-konsultacje-2022.docx (78,08KB)

INDYWIDUALNE KONSULTACJE - plakat.png

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów