Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Ogłoszenie o naborze nr 29/2022 dot. przedsięwzięcia 1.1.2. Zwiększenie konkurencyjności firm

Ogłoszenie o naborze nr 29/2021, z dnia 10.10.2022 r. 

PDFnr 29-2022 Ogłoszenie o naborze 1.1.2..pdf (436,66KB)

PDFnr 29-2022 Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze 1.1.pdf (171,17KB)

PDFZałącznik nr 5 Kryteria wyboru operacji obowiązujące od 22.07.2022 r..pdf (3,23MB)

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

Zakres tematyczny: W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowaną przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak – zgodnie § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Forma wsparcia: refundacja do 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Termin składania wniosków: 25.10.2022 r. - 09.11.2022 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak, ul. Kościelna 5, 46-081 Dobrzeń Wielki. Wnioski należy składać osobiście (lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w godz. od 9.00-14.00, a w ostatnim dniu składania wniosków tj. 09.11.2022 r. do godz. 12.00.

Wysokość limitu środków: 102 321,94 EUR „(tj. 409 287,76 zł obliczone według kursu 1 euro = 4zł, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 11/2/2022)”

Kwoty wsparcia: min. 25 000,00 zł, max. 204 643,88 zł

Dodatkowe dokumenty tj. Wytyczne dla beneficjenta LGD Stobrawski Zielony Szlak do kryterium wyboru operacji „Promocja Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak” znajdziesz w zakładce Ważne dokumenty.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów