Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Udział LGD w szkoleniu pn. "Produkty lokalne i tradycyjne, możliwości ich wykorzystania, promocji i dostępności"

W dniu 07.10.2022 r. (piątek) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak wzięło udział w szkoleniu online pn. "Produkty lokalne i tradycyjne, możliwości ich wykorzystania, promocji i dostępności”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną w ramach projektu „Szlak Kulinarny Opolski Bifyj – promocja i upowszechnianie wiedzy dotyczącej dziedzictwa kulinarnego regionu”.

Szkolenie poprowadziła Pani Izabella Byszewska. Serdecznie dziękujemy za możliwość udziału w szkoleniu :)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów