Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Webinarium Zdobądź się na innowacje z Innovation Coach! 19.10.2022

19 października 2022 r., godz. 10:00 odbędzie się webinarium dot. ścieżki II STEP – Innovation Coach.

O Innovation Coach opowiedzą przedstawiciele Centrum Projektów Badawczych UE Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Podczas spotkania online przedstawione zostaną najważniejsze informacje nt. tego instrumentu ułatwiającego dostęp potencjalnym Beneficjentom do środków z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Spotkanie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw nastawionych na innowacje, które chciałyby prowadzić prace badawczo-rozwojowe, ale nie wiedzą jak ten proces rozpocząć oraz nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy unijnych na ten cel. To ostatni moment, żeby zgłosić się do projektu jeszcze w tym roku!

Zdobądź się na innowacje z Innovation Coach! (1).png

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów