Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

O smoku ze Smogorzowa - Szlak Smogorzowskiego Smoka

 O smoku ze Smogorzowa - Szlak Smogorzowskiego Smoka. 
Namysłów - Smogorzów, czerwony - 15 km

Szlak zaczyna się przy stacji PKP w Namysłowie, biegnie przez Rynek i Stare Miasto w Namysłowie, doprowadza do drewnianego kościoła w Michalicach, widokowymi drogami obchodzi Zalew Michalicki i kończy się przy kościele w Smogorzowie, legendarnej pierwszej siedzibie biskupów śląskich, z których pierwszy Gotfryd pokonał smogorzowskiego smoka i wprowadził chrześcijaństwo na tych terenach.

"W dawnych czasach, gdy ziemia namysłowska tkwiła jeszcze w mrokach pogaństwa, zagnieździł się w Smogorzowie okrutny smok. Gdy zaryczał, to było go słychać aż w Rychnowie i Rychtalu. Od tego ryku mieszkańcy Głuszyny zupełnie ogłuchli. Nie to jednak było najgorsze. Smok domagał się wciąż nowych i nowych, krwawych ofiar. Nic jednak nie było w stanie jego nasycić. Pewnego razu do osady przybył tajemniczy przybysz. Miał na imię Gotfryd. Gdy usłyszał lament młodych gospodarzy, którzy mieli złożyć w ofierze smokowi swojego pierworodnego synka, obiecał im pomoc. Odważnie poszedł w kierunku smoka. Pokonał potwora czyniąc nad nim znak krzyża i wypowiadając imię: „Jezus”. Uwolnieni od dręczyciela mieszkańcy osady przyjęli nową wiarę, którą głosił przybysz. Wkrótce w pobliskich Krzyżownikach stanął pierwszy krzyż, a w samym Smogorzowie drewniany kościół, który stał się pierwszą chrześcijańską katedrą, a Gotfryd pierwszym biskupem. Po nim nastąpili kolejni biskupi noszący imiona Urban, Klemens, Lucylius i Leonard. Wszyscy zostali pochowani w krypcie drewnianej katedry. Dopiero potem biskupi przenieśli się stąd do Wrocławia."

Szlak Smoka Smogorzowskiego nawiązuje do wyprawy podjętej w celu pokonania potwora. Łączy miejsca, których toponimia jest tłumaczona legendą o smoku. Wyprawa rozpoczęła się w grodzie, w którym namyślano się, jak pokonać smoka. Z tego powodu nazwano gród Namysłowem. Na naradzie postanowiono, że aby pokonać smoka należy pójść po dwóch mocarzy: Józka i Michała. Dlatego też szlak podąża najpierw do Józefkowa, a potem do Michalic, gdzie obydwaj mieszkali. Szlak następnie przechodzi w pobliżu Kowalowic, których nazwa pochodzi od miejsca, w którym podkuwano konie uczestnikom wyprawy. Z tego miejsca szlak wyraźnie nadkłada drogę, aby dojść do wsi Objazda. To z kolei miejsce, gdzie wyprawa musiała nadłożyć drogi aby objechać bagna nad Widawą. Dopiero stąd szlak prowadzi do samego Smogorzowa i kończy się przy kościele. Przy nim znajduje się krypta z grobem Gotfryda, pogromcy smoka, a zarazem legendarnego pierwszego biskupa śląskiego.


 

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów