Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

O Diablim kamieniu koło Włoch - Szlak Do Diablego Kamienia

O Diablim Kamieniu koło Włoch - Szlak do Diablego Kamienia. 
Domaszowice – Włochy – Diabli Kamień, czarny - 7 km

Szlak zaczyna się przy PKP Domaszowice. Prowadzi przez pola do kościoła we Włochach. Następnie doprowadza do największego głazu narzutowego w regionie, Diablego Kamienia. Z głazem związana jest legenda o diable, który tym głazem chciał zniszczyć kościół we Włochach.

Jak powiadają, diabeł założył się z księdzem proboszczem we wsi Włochy, że uda mu się zniszczyć kościół zanim skończy się msza święta. Ledwo się założyli, już czart poleciał wyrwać z gór olbrzymi kawał skały. Z głazem tym na plecach leciał w kierunku Włoch, by zrzucić go na kościół. Był już bardzo blisko wsi. Ksiądz jednak skończył mszę trochę szybciej. Ledwie wypowiedział słowo: „Amen”, a głaz wypadł ze szpon diabelskich i upadł na skraju lasu między Włochami, a Wierzbicą Dolną. Leży tam do dziś, na granicy gminy i nadal zadziwia swoimi rozmiarami.

Szlak do Diablego Kamienia zaczyna się przy stacji kolejowej w Domaszowicach i łączy ze sobą miejsca związane z legendą: kościół we wsi Włochy oraz leżący za nią Diabli Głaz – unikalny w tym rejonie okazały głaz narzutowy z okresu plejstocenu.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów